De Gruyter Open

Wejście do bazy


Zawartość: serwis Open Access umożliwiający dostęp do czasopism naukowych z różnych dyscyplin nauki; obecnie około 350 pozycji własnych i osób trzecich.

Zakres tematyczny: interdyscyplinarna

Dostęp: bez ograniczeń w sieci Internet.