American Chemical Society

Wejście do bazy


Zawartość: Serwis umożliwia dostęp do pełnotekstowych treści artykułów z 32 czasopism, ukazujących się na bieżąco wraz z pełnymi archiwami, w kilku przypadkach sięgającymi XIX i początków XX w. Udostępniane są czasopisma z zakresu chemii i fizyki, wydawane przez stowarzyszenie American Chemical Society, które stanowi największe na świecie towarzystwo naukowe, zrzeszające blisko 160 tys. członków.

Zakres tematyczny: chemia i nauki pokrewne.

Zasięg chronologiczny: od 2002 r.

Dostęp do baz możliwy jest ze wszystkich komputerów Wydziału Chemii UWr i poprzez serwer PROXY.