Bazy danych - według typu


Bazy pełnotekstowe
Bazy bibliograficzne
Bazy bibliograficzno-abstraktowe

BAZA DANYCH

WIĘCEJ INFORMACJI

DOSTĘP

TYP BAZY

Bazy pełnotekstowe
American Chemical Society opis poszerzony, wejście Wydział Chemii UWr
przez serwer proxy
pełnotekstowa
American Institute of Physics / American Physical Society opis poszerzony, wejście:
American Institute of Physics
American Physical Society
w sieci UWr pełnotekstowa
Cambridge University Press brak opisu poszerzonego w sieci UWr pełnotekstowa
Digi Zeitschriften opis poszerzony, wejście bez ograniczeń bibliograficzno-abstraktowa, pełnotekstowa
DOAJ opis poszerzony, wejście bez ograniczeń pełnotekstowa
EBSCO opis poszerzony, wejście w sieci UWr bibliograficzno-abstraktowa, pełnotekstowa
Elsevier - Science Direct (ICM) opis poszerzony, wejście w sieci UWr pełnotekstowa
EMIS opis poszerzony, wejście w sieci UWr pełnotekstowa
Emerald opis poszerzony, wejście w sieci UWr pełnotekstowa
IBUK opis poszerzony, wejście w sieci UWr pełnotekstowa
InforLEX opis poszerzony, wejście w OIN BUWr pełnotekstowa
Institute of Physics opis poszerzony, wejście w sieci UWr pełnotekstowa
JSTOR opis poszerzony, wejście w sieci UWr pełnotekstowa, abstraktowa
Katalog Polskich Norm opis poszerzony, wejście w OIN BUWr pełnotekstowa
Legalis opis poszerzony, wejście Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
w OIN BUWr
pełnotekstowe
Lex brak opisu poszerzonego Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
w OIN BUWr
pełnotekstowe
Nature (ICM) / Science (ICM) opis poszerzony, wejście w sieci UWr abstraktowa, pełnotekstowe
ProQuest Central opis poszerzony, wejście w sieci UWr pełnotekstowa
Royal Society of Chemistry opis poszerzony, wejście Wydział Chemii UWr
przez serwer proxy
pełnotekstowa
Springer Link (ICM) opis poszerzony, wejście w sieci UWr pełnotekstowa
Taylor & Francis Online opis poszerzony, wejście w sieci UWr pełnotekstowa
Wiley (ICM) opis poszerzony, wejście w sieci UWr pełnotekstowa
Bazy bibliograficzne
Baza Biogramów BJ opis poszerzony, wejście bez ograniczeń bibliograficzna
Bazy Biblioteki Narodowej opis poszerzony, wejście bez ograniczeń bibliograficzna
Bibliografia Geografii Polskiej od 1985 opis poszerzony, wejście bez ograniczeń bibliograficzna
Bibliografia Geologiczna Polski opis poszerzony, wejście bez ograniczeń bibliograficzna
Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego opis poszerzony, wejście bez ograniczeń bibliograficzna
Bibliografia Region (Wrocław) opis poszerzony, wejście bez ograniczeń bibliograficzna
Bibliografie publikacji pracowników instytucji naukowych w Polsce dostępne online opis poszerzony, wejście bez ograniczeń bibliograficzna
Biblioteka Sejmowa opis poszerzony, wejście bez ograniczeń bibliograficzna
Czasopisma zagraniczne w bibliotekach Wrocławia i Opola opis poszerzony, wejście bez ograniczeń bibliograficzna
Datenbank Deutsches Bibliothekswesen (DABI) opis poszerzony, wejście bez ograniczeń bibliograficzna
Indeks represjonowanych opis poszerzony, wejście bez ograniczeń bibliograficzna
Internetowa Baza Filmu Polskiego opis poszerzony, wejście bez ograniczeń bibliograficzna
ISSN ONLINE opis poszerzony, wejście bez ograniczeń bibliograficzna
Karta - Archiwa Ośrodka "Karta" opis poszerzony, wejście bez ograniczeń bibliograficzna
Katalog czasopism niezależnych opis poszerzony, wejście bez ograniczeń bibliograficzna
Nauka Polska opis poszerzony, wejście bez ograniczeń bibliograficzna
Nowa Muzyka Polska opis poszerzony, wejście bez ograniczeń bibliograficzna
POL-ON opis poszerzony, wejście bez ograniczeń
Polska Bibliografia Literacka opis poszerzony, wejście bez ograniczeń bibliograficzna
Polskie Normy opis poszerzony, wejście bez ograniczeń bibliograficzna
SPORT - Bibliograficzna Baza Komputerowa opis poszerzony, wejście bez ograniczeń bibliograficzna
SYMPOnet opis poszerzony, wejście bez ograniczeń bibliograficzna
Zeitschriftendatenbank opis poszerzony, wejście bez ograniczeń bibliograficzna
Bazy bibliograficzno-abstraktowe
BAZTECH opis poszerzony, wejście bez ograniczeń bibliograficzno-abstraktowa
Chemical Abstracts opis poszerzony, wejście Wydział Chemii UWr
przez serwer proxy
bibliograficzno-abstraktowa
De Gruyter Open opis poszerzony, wejście bez ograniczeń bibliograficzno - abstraktowa
Elektronische Zeitschriftenbibliothek opis poszerzony, wejście bez ograniczeń bibliograficzno-abstraktowa
Polish Scientific Journal Contents opis poszerzony, wejście bez ograniczeń bibliograficzno - abstraktowa
ProQuest Dissertations and Theses opis poszerzony, wejście w sieci UWr bibliograficzno-abstraktowa
Scopus (ICM) opis poszerzony, wejście w sieci UWr bibliograficzno-abstraktowa
Web of Science opis poszerzony, wejście w sieci UWr bibliograficzno-abstraktowa

do góry