Internetowa Baza Filmu Polskiego

Wejście do bazy


Zawartość: tworzony od 1998 roku serwis udostępnia bardzo szczegółowe informacje o wszystkich polskich filmach, zarówno fabularnych kinowych, jak i serialach telewizyjnych, filmach dokumentalnych, animowanych i spektaklach Teatru TV powstałych na przestrzeni ostatnich stu lat. W serwisie znajdują się także szczegółowe biogramy twórców polskiego kina i ich filmografie.
Częścią serwisu jest „Kalendarium” w przystępny sposób udostępniające informacje o ważnych wydarzeniach, jakie miały miejsce w świecie filmu na przestrzeni ponad stu lat oraz dział "Film w prasie polskiej" będący filmową bibliografią zawartości wybranych czasopism polskich (głównie ze zbiorów Biblioteki PWSFTViT).
Bibliografia opracowywana jest na bieżąco od 1994 r. i stopniowo uzupełniana o artykuły z lat wcześniejszych.
W ramach serwisu opracowywana jest także baza kompletująca informacje o wszystkich etiudach powstałych w PWSFTviT w Łodzi od roku 1948.

Dostęp: bez ograniczeń w sieci Internet.