Bibliografie publikacji pracowników instytucji naukowych w Polsce dostępne online

Wejście do bazy


Zawartość: wybrane bibliografie publikacji pracowników naukowych wyższych uczelni w Polsce. Bibliografie aktualizuje Biblioteka Jagiellońska (wykaz opracowany przez Ewę Bąkowską z OIN BJ)

Z Wrocławia opracowywane są publikacje pracowników:

  • Akademii Medycznej
  • Akademii Wychowania Fizycznego: za okres 1946-2001, od 2002
  • Politechniki Wrocławskiej
  • Uniwersytetu Przyrodniczego
  • Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Wyższej Szkoły Oficerskiej
Dostęp: bez ograniczeń w sieci Internet.