Bazy danych


Moduł Bazy danych zawiera wykaz elektronicznych baz danych dostępnych w sieci uniwersyteckiej, jak również ogólnodostępnych w Internecie. Prezentowane źródła obejmują różne dziedzin wiedzy, które mogą okazać się interesujące zarówno dla pracowników, jak i dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego. Moduł podzielony jest na wykaz alfabetyczny, według typów baz oraz ich dostępności. Oddzielną grupę baz danych stanowią bazy danych wchodzące w skład Dziedzictwa Kulturowego.