Przejdź do treści

e-Źródła - Informacje ogólne

W module e-Źródła prezentowane są elektroniczne źródła informacji, w skład których wchodzą: czasopisma elektroniczne, przydatne adresy, bazy danych, książki elektroniczne, źródła internetowe oraz narzędzia informacyjne (m.in. Mendeley) które ułatwiają organizację i prowadzenie prac naukowo-badawczych.

W module tym prezentujemy również Elektroniczne Wydawnictwo, tzn. E-Wydawnictwo BUWr, powołane do życia w ramach inicjatywy Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.

Większość licencjonowanych baz danych i czasopism elektronicznych dostępna jest z komputerów uczelnianych Uniwersytetu Wrocławskiego. Z niektórych baz danych (głównie na dyskach optycznych CD-ROM) można korzystać tylko w Oddziale Informacji Naukowej BUWr. Natomiast wszystkie źródła internetowe, e-książki oraz niektóre czasopisma i bazy danych - dla każdej osoby zainteresowanej - dostępne są z dowolnego komputera w internecie. Aby ułatwić dostęp do prezentowanych w tym module źródeł informacji, zostały one uporządkowane zarówno alfabetycznie, jak i dziedzinowo.

Z czasopism elektronicznych można również skorzystać wchodząc do nich poprzez serwis wydawcy lub dystrybutora. Alfabetyczna lista tytułów czasopism elektronicznych zawiera informacje o: tytule czasopisma, numerze ISSN, dostępnych rocznikach, bazie w której znajduje się dane czasopismo, oraz ew. karencji (najnowsze numery czasopisma dostępne są po określonym czasie). Dla ułatwienia poruszania się w wielotysięcznym zbiorze czasopism elektronicznych, zainstalowano podręczną wyszukiwarkę, która umożliwia wyszukiwanie czasopism, wg słów zawartych w ich tytułach lub po numerze ISSN.

Moduł "Przydatne adresy" zawiera wyselekcjonowane przez personel biblioteczny adresy internetowe różnorodnych źródeł informacji, które mogą okazać się interesujące zarówno dla pracowników, jak i dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego. Przydatne połączenia internetowe uporządkowano według kategorii uwzględnianych w menu bocznym (z lewej strony). Osobno, jako uniwersalne źródła informacyjne, wydzielono adresy internetowe słowników i encyklopedii.

Zgromadzone w module "Źródła internetowe" linki stwarzają użytkownikom możliwość szybkiego dostępu do uporządkowanych dziedzinowo źródeł informacji naukowej, prezentowanych zarówno w wersji skróconej (np. opis treści, opis bibliograficzny, abstrakt) jak i pełnotekstowej.