Direkt zum Inhalt

ehem. Bibliologische Abteilung - Ausgewählte Literatur

:: Burbianka Marta: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu jako warsztat pracy naukowej. Zeszyty Wrocławskie 1950 R. 4 nr 1-2 s. 149-153

:: Kocowski Bronisław: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu. Wrocław 1968

:: Ożóg Jan: Zarys historii Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Wrocław 1995

:: Szwejkowska Helena: Wykaz druków z zakresu bibliologii. T.1-3. Wrocław 1950-1954