Przejdź do treści

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Biblioteka im. Jana Czekanowskiego

Adresy

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Biblioteka im. Jana Czekanowskiego
ul. Fryderyka Joliot-Curie 12
50-383 Wrocław
tel.: 71 375 75 83
fax: 71 375 75 84
e-mail: ptl[w]ptl.info.pl
http://ptl.info.pl/biblioteka/godziny-otwarcia


Godziny otwarcia

poniedziałek: 9:00 - 17:00
wtorek: 9:00 - 15:00
środa: 9:00 - 15:00
czwartek: 9:00 - 15:00
piątek: nieczynne


Profil zbiorów

Etnologia, antropologia kulturowa, folklorystyka, nauki pokrewne.


Historia biblioteki

Biblioteka im. Jana Czekanowskiego powstała razem z Polskim Towarzystwem Ludoznawczym w 1895 r. we Lwowie, gdzie była związana z Uniwersytetem Jana Kazimierza. Po II wojnie światowej przeniesiono ją do Lublina, a następnie w 1952 r. do Poznania –na krótko jednak, gdyż już w 1953 r. siedzibą Biblioteki na długie lata stał się Wrocław, gdzie księgozbiór ulokowano w budynkach Uniwersytetu Wrocławskiego.
Od początku swego istnienia Biblioteka gromadzi polskie i obce wydawnictwa z szeroko rozumianej antropologii kulturowej, etnologii i folklorystyki. Nieprzerwanie prowadzi wymianę wydawnictw z instytucjami krajowymi i zagranicznymi. Kontakt z niektórymiz nich trwa od przełomu XIX i XX wieku. Dzięki tej współpracy w zbiorach Biblioteki znajdują się cenne zagraniczne publikacje zwarte oraz wiele tytułów czasopism w komplecie (np. „Anthropos”, „MAN”, „Český Lid”, „Schweizerisches Archiv”), a także niskonakładowe publikacje etnograficzne, trudno dostępne na rynku księgarskim.
Księgozbiór w całości przetrwał 114 lat i dzięki stałemu dopływowi nowości stał się unikatowym w skali kraju.


Katalogi i kartoteki

Katalogi biblioteczne zawierające informacje o zbiorach Biblioteki PTL (prosimy o przeglądanie obu katalogów – bez względu na datę wydania poszukiwanej publikacji):

:: katalog komputerowy BUWr w systemie Virtua [wejście]

:: katalog komputerowy w systemie MAK [wejście]

:: wydawnictwa zwarte wydane przed 1986 r. oraz czasopisma – katalogi kartkowe w siedzibie Biblioteki PTL


Bazy danych dostępne w bibliotece

Brak


Stanowiska komputerowe dostępne dla użytkowników

1 komputer z dostępem do katalogów i Biblioteki Cyfrowej


Usługi dodatkowe

Brak


Pracownicy

imię i nazwisko nr tel. 71 adres e-mail
mgr Paulina Suchecka (kier.) 375 75 83 ptl[w]ptl.info.pl
mgr Aleksandra Michałowska 375 75 83 ptl[w]ptl.info.pl

Wykaz czasopism dostępnych w bibliotece

Czasopisma - polskie (plik w formacie RTF)