Pracownia Reprografii i Digitalizacji

Zmiany w cenniku usług reprograficznych


Zamówienia na usługi reprograficzne z materiałów bibliotecznych znajdujących się w zbiorach specjalnych należy składać wysyłając email na adres wybranego oddziału lub osobiście w Czytelni Zbiorów Specjalnych.
Zamówienia na usługi reprograficzne z materiałów bibliotecznych znajdujących się w zbiorach ogólnych należy składać wysyłając email na adres lub osobiście w Czytelni Śląskiej, Czytelni Czasopism Bieżących (i Archiwalnych) lub Czytelni Głównej.
Zamówione materiały, po ich wykonaniu przez Pracownię, mogą być przesłane do zamawiającego drogą elektroniczną bądź dostępne do odbioru w Punkcie Informacyjnym Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. F. Joliot-Curie 12 (parter, Wejście Główne do budynku) od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00-18:30, w soboty w godz.: 8:00-13:30.
UWAGA: Zamówienia drogą elektroniczną przyjmowane są wyłącznie od osób i instytucji spoza Wrocławia.


Zadania Pracowni

Do podstawowych zadań Pracownia Reprografii i Digitalizacji należą:

  • usługi reprograficzne dla czytelników,

  • usługi reprograficzne dla Biblioteki Uniwersyteckiej,

  • zabezpieczanie zbiorów,

  • digitalizacja zbiorów.


Adres

Biblioteka Uniwersytecka
Pracownia Reprografii i Digitalizacji
ul. Fryderyka Joliot-Curie 12
50-383 Wrocław
tel.: 71 37 52 431
e-mail:


Pracownicy

imię i nazwisko nr tel. / adres e-mail
Kier. Oddz. mgr Jerzy Katarzyński71 37 52 431
Marek Cap 71 37 52 427
Alicja Liwczycka 71 37 52 427
mgr Justyna Zaczek 71 37 52 431
Ryszard Zalewski 71 37 52 427
Sekcja Digitalizacji i Mediów Cyfrowych
Kier. Sekcji - 71 -
Tomasz Kalota 71 37 52 426
mgr Mariusz Kupczak 71 37 52 407
Andrzej Malenda 71 37 52 407
Paweł Rękar 71 37 52 426
Marcin Szala 71 37 52 407
mgr Iwona Szylin 71 37 52 667
mgr Joanna Tokarz 71 37 52 667
mgr Marcin Trzepacz 71 37 52 667
mgr Zofia Ważna-Pośnik 71 37 52 429
mgr Justyna Woszczyk 71 37 52 429
Joanna Łaszcz 71 37 52 426


do góry