d. Oddział Bibliologiczny - Zbiory

Ilość zbiorów

stan na koniec 2010 roku:

Oddział Bibliologiczny
:: druki zwarte (książki) 15 656 dzieł / 20 210 woluminów
:: druki ciągłe (czasopisma) 9 tytuły / 494 woluminów
:: druki ulotne (DŻS-y) 1 786 jednostek

Czytelnia Zbiorów Specjalnych
:: druki zwarte (książki) 2 834 dzieła / 6 287 woluminów
:: druki ciągłe (czasopisma) 15 tytułów / 567 woluminów
 

Katalogi

Katalogi zdigitalizowane

:: katalog systematyczny zbiorów bibliologicznych dostarcza informacji o materiałach bibliotecznych obejmujących księgozbiór Oddziału Bibliologicznego i większość zasobów księgozbiorów podręcznych Oddziału Rękopisów i Oddziału Starych Druków. W wyniku decyzji o likwidacji Oddziału Bibliologicznego, księgozbiór jest w trakcie przekazywania do zbiorów ogólnych. Prezentowany zeskanowany katalog jest jedynym kompletnym źródłem informacji o zbiorach oddziału z bibliologiczną specjalizacją. Posiada szczególną wartość dokumentacyjną i historyczną ze względu na księgoznawczy profil zgromadzonych materiałów bibliotecznych. Zdigitalizowany kartkowy katalog systematyczny zbiorów bibliologicznych posiada charakter wyłącznie informacyjny i nie umożliwia zamawiania poszczególnych pozycji.
wejście do katalogu »

Katalogi kartkowe

:: katalog alfabetyczny zbiorów bibliologicznych (obejmuje druki zwarte Oddziału Bibliologicznego i księgozbiory podręczne Oddziału Rękopisów i Oddziału Starych Druków)

:: katalog alfabetyczny czasopism Oddziału Bibliologicznego

:: katalog systematyczny czasopism Oddziału Bibliologicznego

:: katalog alfabetyczny i działowy księgozbioru Czytelni Zbiorów Specjalnych

:: kartoteka zawartości bibliologicznych dzieł zbiorowych (obejmuje prace wydane do 2004 roku)

:: kartoteka rejestrująca artykuły z czasopism księgoznawczych (opublikowane do 2004 roku)

:: katalog działowy dokumentów życia społecznego

:: katalog topograficzny zbiorów bibliologicznych (obejmuje druki zwarte Oddziału Bibliologicznego i księgozbiory podręczne Oddziału Rękopisów i Oddziału Starych Druków)

:: katalog topograficzny czasopism Oddziału Bibliologicznego

:: katalog topograficzny księgozbioru Czytelni Zbiorów Specjalnych

:: katalog komputerowy Biblioteki Uniwersyteckiej


do góry