Logowanie do...

Wersja do wydrukuWersja PDF

Moduł „Logowania do:” obejmuje dwie kategorie: konto czytelnicze i personalizację witryny BUWr.

Konto czytelnicze – umożliwia bezpośrednie zalogowanie się do elektronicznego katalogu w systemie Virtua (OPAC) w celu zamawiania książek i innych materiałów, sprawdzenia wypożyczonych pozycji oraz daty ich zwrotu, etc. Numerem czytelnika jest nr karty bibliotecznej do Wypożyczalni albo Czytelni - w przypadku posługiwania się kartami magnetycznymi starego typu, a w przypadku elektronicznych legitymacji studenckich - nr konta bibliotecznego poprzedzony cyfrą 2 (w przypadku logowania się do konta do Wypożyczalni) lub 3 (w przypadku logowania się do konta do Czytelni). Hasłem jest numer PESEL użytkownika.

Natomiast logowanie się do spersonalizowanej witryny BUWr możliwe jest dla użytkowników, którzy posiadają aktywne konto czytelnicze w bazie BUWr.

Biblioteka Uniwersytecka umożliwia personalizację witryny internetowej BUWr. Personalizacja przewidziana jest tylko dla użytkowników, którzy posiadają aktywne konto czytelnicze w bazie BUWr.
System personalizacji połączony jest z systemem rekomendacyjnym przygotowanym dla poszczególnych grup użytkowników Biblioteki.
Aby skorzystać z możliwości stworzenia własnego profilu witryny, jako nazwę użytkownika należy wpisać nr karty bibliotecznej do wypożyczani - w przypadku posługiwania się kartami magnetycznymi starego typu, a w przypadku elektronicznych legitymacji studenckich - nr konta bibliotecznego należy poprzedzić cyfrą 2. Hasłem jest numer PESEL użytkownika.
Po zalogowaniu się, w lewym panelu pojawi się menu rekomendowane dla danej grupy użytkowników.
Jednocześnie, w prawym panelu, pojawią się dodatkowe opcje umożliwiające rozpoczęcie procesu personalizacji:

  • Zarządzaj swoim kontem”; po kliknięciu tego odnośnika wyświetli się panel pozwalający m.in. na dokonanie wyboru wyświetlanych elementów strony. Dokonane zmiany należy zatwierdzić przyciskiem „Zachowaj”.

  • Pokaż osobisty panel”; po kliknięciu tego odnośnika wyświetli się strona, której elementy użytkownik może dobierać zgodnie z możliwościami w module „Wybór komponentów”, który pojawił się w prawym menu osobistym.

Po wylogowaniu się użytkownika, widoczność i rozmieszczenie wybranych przez niego komponentów strony zostanie zapamiętane w sposób automatyczny.
Przy następnym logowaniu zapamiętany układ elementów zostanie przywrócony.

Wszelkie uwagi na temat witryny proszę zgłaszać przez formularz kontaktowy.