Dostęp do bazy CSA Illumina

CSA Illumina - wejście do bazy

Biblioteka Uniwersytecka uzyskała dostęp do bazy CSA Illumina firmy Cambridge Scientific Abstracts. Oprogramowanie zarządzające tym serwisem pozwala na tzw. głębokie przeszukiwanie, czyli oprócz wyszukiwania tradycyjnego w artykułach z czasopism również, pozwala ono wyszukiwać zawarte w dokumentach wykresy, diagramy, rysunki, mapy etc., a także lokalizacje sieciowe (web-sites) spełniające warunki wyszukiwania.
Dostęp do bazy jest możliwy z komputerów zarejestrowanych w sieci UWr. i potrwa do 30 czerwca 2007 r.
[2007-06-01]

miniatura: