Wykorzystanie zasobów informacyjnych online administrowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką

Wykorzystanie zasobów informacyjnych online administrowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką

W 2006 r. w obrębie komputerowej sieci uczelnianej UWr. udostępniane były bazy danych i pełnotekstowe czasopisma elektroniczne, do których dostęp zagwarantowany został dzięki udziałowi Uniwersytetu Wrocławskiego w kilku konsorcjach. Poniżej prezentowany jest statystyczny materiał porównawczy przybliżający obciążenia finansowe związane z uczestnictwem Uczelni w poszczególnych konsorcjach oraz zakres i koszty wykorzystania udostępnianych w nich materiałów przez użytkowników uczelnianych.
Statystyka wykorzystania zasobów informacyjnych online za rok 2006.
[2007-01-18]

miniatura: