Kultura - Historia - Globalizacja - nowe czasopismo online UWr.

Kultura - Historia - Globalizacja - nowe czasopismo online UWr.

Kultura - Historia - Globalizacja to czasopismo internetowe, nieperiodyczne udostępniane w wersji off-line, wydawane przez Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Poświęcone jest kulturowej oraz historycznej problematyce procesów i zjawisk konceptualizowanych kategoriami globalizacji, hybrydyzacji, kreolizacji i wciąż poszukujących swojej teoretycznej artykulacji.
Pierwszy numer jest dostępny w wersji PDF na stronie:
http://www.khg.uni.wroc.pl
[2007-09-18]

miniatura: