Przydatne adresy - Biblioteki

Biblioteki w Polsce
Baza adresowa polskich bibliotek (w kraju i za granicą), które udostępniają swoje witryny w Internecie.

The European Library
Wyszukiwarka zawartości bibliotek narodowych w Europie, w tym także obiektów zdigitalizowanych.

Libraries of the World
Linki do bibliotek na świecie.

Virtual Library Eastern Europe
Interdyscyplinarny portal dla studiów wschodnioeuropejskich umożliwiający dostęp do informacji na temat historii, języka, literatury, polityki i kultury krajów i regionów Europy Wschodniej.

AMUR - Adam Mickiewicz University Repository
Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, którego celem jest upowszechnianie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych prowadzonych na UAM.

DIAMM - Digital Image Archive of Medieval Music
Witryna zawierająca zdigitalizowane średniowieczne manuskrypty muzyczne.

e-codices - Virtual Manuscript Library of Switzerland
Witryna zawierająca zdigitalizowane szwajcarskie manuskrypty, głównie z okresu średniowiecza oraz, w wyborze, także współczesne. Każdy rękopis zaopatrzony jest w naukowy opis.

BIBLIOTECA VIRTUAL de Derecho
1567 darmowych e-booków po hiszpańsku z zakresu ekonomii i pokrewnych tematów.

Internet Sacred Text Archive
Zbiór świętych tekstów różnorakich kultur przydatnych studentom religioznawstwa i kulturoznawstwa. Baza i teksty w języku angielskim.

Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Polskich i Polski Dotyczących z XVI, XVII i XVIII Wieku

Federacja Bibliotek Cyfrowych

Centralne Repozytorium Informacji Publicznej

CICLE
Baza danych zawiera informacje o łacińskich inkunabułach wydrukowanych w Hiszpanii w latach 1470 do 1500, w tym teksty po łacinie i tłumaczenia.

CICLpor
Baza danych zawiera informacje o portugalskich kopiach łacińskich inkunabułów od okresu archaicznego do późnego antyku, w tym teksty po łacinie i tłumaczenia.


do góry