Portale tematyczne - Bibliotekoznawstwo

Instytut Bibliotekoznawstwa UWr.
Strona domowa Instytutu Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

EBIB
Serwis informacyjny dla bibliotekarzy.

Otwarta Platforma Edukacyjna EBIB
Platforma szkoleniowa dla bibliotekarzy.

EBIB - konferencje w Polsce i na świecie
Wykaz najważniejszych planowanych konferencji bibliotecznych, zarówno w Polsce jak i na całym świecie. Serwis zawiera również archiwum z poprzednich lat.

CYTBIN
Bezpłatna baza cytowań bibliograficznych CYTBIN (Cytowania w Bibliotekoznawstwie i Informacji Naukowej). Źródłem do bazy są artykuły z czasopism naukowych i fachowych z zakresu bibliotekoznawstwa oraz informacji naukowej, takie jak: Bibliotekarz, Przegląd Biblioteczny, Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej, Roczniki Biblioteczne oraz Zagadnienia Informacji Naukowej. CYTBIN jest współtworzony przez Sekcję Bibliograficzną Koła Naukowego Bibliotekoznawców przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Serwis informacyjny dla bibliotekarzy i specjalistów informacji.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - dla bibliotekarzy akademickich
Wydzielona część serwisu SBP przeznaczona dla bibliotekarzy akademickich.

Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej
Witryna PTIN - działalność, władze, konferencje, odnośniki, spisy treści kwartalnika "Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej" (lata 2000 i 2001).

IFLA - International Federation of Library Associations and Institutions
Strony domowe Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Bibliotekarzy. Informacje na temat Stowarzyszenia, Electronic Colections - podzielony tematycznie zbiór interesujących odnośników.

Ośrodek Przetwarzania Informacji
Zadaniem OPI jest gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie informacji naukowej i technicznej o stanie nauki polskiej i wynikach badań naukowych prowadzonych w kraju i za granicą. Na stronie znaleźć możemy m.in : informacje o działalności Ośrodka, współpracy międzynarodowej oraz skorzystać z dostępu do baz danych administrowanych przez tę instytucję.

The Library Technology Guides
Przewodnik zmierzający do dostarczenia pełnej i rzetelnej informacji związanej z automatyzacją bibliotek. Strona ta nie ma charakteru komercyjnego, nie jest związana z firmą zajmującą się komputeryzacją i automatyzacją bibliotek.

The iSchool at Illinois
Strona domowa School of Information Sciences - University of Illinois at Urbana-Champaign, Champaign, Illinois, USA.

Program "Kwaśny Papier"
Niniejszy serwis informacyjny, poświęcony zagadnieniu kwaśnego papieru i metod jego odkwaszania, finansowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, w ramach Wieloletniego Programu Rządowego "Kwaśny Papier".

wirtualnywydawca.pl
Portal branży wydawniczej - zawiera aktualności, informacje o targach, konferencjach, instytucjach, pismach branżowych, serwis kto jest kim w branży oraz dane statystyczne dotyczące branży wydawniczej.

Książki.wp.pl
Serwis książkowy Wirtualnej Polski.

Virtual Library Eastern Europe
Interdyscyplinarny portal dla studiów wschodnioeuropejskich umożliwiający dostęp do informacji na temat historii, języka, literatury, polityki i kultury krajów i regionów Europy Wschodniej.

Infotoday
Witryna poświęcona problematyce biblioteki elektronicznej, elektronicznym serwisom informacyjnym oraz wykorzystaniu nowoczesnych mediów w bibliotekach.

onlinenewspapers.com
Elektroniczne wersje ok. 10 tys. gazet i czasopism z całego świata, w tym również z Polski. Tytuły pogrupowane są według krajów.

Wydawca - portal rynku wydawniczego

British Armorial Bindings
Baza prezentuje herby, ekslibrysy i inne pieczęcie, które zostały umieszczone przez brytyjskich właścicieli na zewnętrznych okładkach swoich książek, wraz z bibliograficznymi źródłami pieczęci.

Bibliofilm
Strona prezentuje scenariusze zajęć okołofilmowych do pracy z młodzieżą w bibliotece.

CICLE
Baza danych zawiera informacje o łacińskich inkunabułach wydrukowanych w Hiszpanii w latach 1470 do 1500, w tym teksty po łacinie i tłumaczenia.

CICLpor
Baza danych zawiera informacje o portugalskich kopiach łacińskich inkunabułów od okresu archaicznego do późnego antyku, w tym teksty po łacinie i tłumaczenia.

The Big6 – Information & Technolog Skills for Students Success
Big6 jest największą platformą do e-lerningu w zakresie nauczania zarządzania informacją.

e-LIS. E-prints in library and information science
E-LIS jest międzynarodowym repozytorium dla bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

A Glossary of Archival and Records Terminology
Słownik terminologii archiwistycznej opublikowany przez SAA w 2005 r. Zawiera ponad 2000 haseł, opracowanych głównie na podstawie literatury dotyczącej archiwistyki ze Stanów Zjednoczonych i Kanady.

NAPLE Blog National Authorities on Public Libraries in Europe
Anglojęzyczny blog nt. bibliotek publicznych w Europie.

Antike und mittelalterliche Handschriften in der Schweiz / Manuscrits antiques et médiévaux conservés en Suisse
Strona internetowa poświęcona rękopisom w Szwajcarii. Dostępna po niemiecku i francusku.

Berstein - The memory of the paper
Anglojęzyczna strona poświęcona papierowi i jego historii.

Bibliography of Library History
Library History Round Table publikuje bibliografię nt. historii bibliotek.

Consortium of European Research Libraries
Celem Konsorcjum jest dzielenie się zasobami i doświadczeniem pomiędzy bibliotekami naukowymi, pomoc w udostępnianiu zbiorów oraz ochronie europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Book History Chronology
Angielskojęzyczna strona poświęcona historii piśmiennictwa i książek do roku 1998.

Conservation OnLine
Conservation OnLine (CoOL) jest darmową platformą mająca na celu popularyzację zasobów i informacji dla osób zajmujących się zachowaniem dziedzictwa kulturowego. Strona w języku angielskim.

SHARP The Society for the History of Authorship, Reading and Publishing
Angielska strona poświęcona zagadnieniom związanym z historią autorstwa, czytelnictwa i wydawnictw.

bibliosfera.net
Strona stowarzyszenia promującego biblioteki.

LIBER – Liga Europejskich Bibliotek Naukowych
Stowarzyszenie bibliotek naukowych skupiające placówki z obszaru Unii Europejskiej.

The Researching Librarian
Strona przeznaczona dla bibliotekarzy, którzy podejmują się pracy naukowej. Zawiera linki do zasobów elektronicznych, baz danych, informacji o grantach etc.

Angielsko-polski słownik informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (aut. J. Tomaszczyka)

ODLIS – Online Dictionary for Library and Information Science

Słownik podstawowych pojęć przydatnych przy publikowaniu i dokumentowaniu dorobku naukowego

STERNIK. Słownik Terminologiczny z Zakresu Bibliografii i Katalogowania


do góry