Czasopisma elektroniczneDostęp do czasopism elektronicznych spoza sieci UWr

Wirtualna Biblioteka Nauki

Ebsco

Wiley Online Library

Nature

Science

Elsevier (ICM)

Science Direct (Elsevier Amsterdam)

SpringerICM

SpringerLINK
collections on SpringerLink's server (copy from ICM web page) Springer Series: List of titles from 26 series (copy from ICM web page)

Web of Science (ICM))

Journal Citation Reports

Scopus


Licencje własne UWr
Portale wolnodostępne


JSTORDOAJ

American Chemical Society

RSC

Emerlad

IOP Science

APS

The American Institute of Physics

De Gruyter Open

Elektronische Zeitschriftenbibliothek

EMIS

ProQuest

Cambridge University Press

Taylor Francis Online

Lista czasopism elektronicznych dostępnych z sieci UWr. INFO

Ostatnia aktualizacja:2018-02-09 16:32:38|| Wszystkich tytułów: 74409

Wybierz kategorię:  

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

Tytuł czasopisma ISSN Zasób Serwis Karencja
Wybierz stronę
<< Poprzednia [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8][10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] Następna >>
Acta Crystallographica: Section C (Wiley-Blackwell)0108-27012004-2007Ebscohost
Acta Crystallographica: Section D (Wiley-Blackwell)0907-44492002-2007Ebscohost
Acta Crystallographica: Section E (Wiley-Blackwell)1600-53682004-2007Ebscohost
Acta de Investigación Psicológica2007-47192013-ScienceDirect
Acta Dermato-Venereologica0001-55551998-Ebscohost
Acta Dermato-Venereologica1651-20571998-DOAJ
Acta Diabetologicab.d.1964-SpringerLink
Acta Diabetologica1432-52332002-ProQuest
Acta Didactica Napocensia2065-14302008-DOAJ
Acta Didactica Napocensia2065-14302012-ProQuest
Acta Didactica Norge1504-99222007-DOAJ
Acta Ecclesiastica Sloveniae0351-27892013-Ebscohost
Acta Ecologica Sinica1872-20322006-ScienceDirect
Acta Economica et Turistica1849-921X2015-DOAJ
Acta Electrotechnica et Informatica1338-39572001-DOAJ
Acta Electrotechnica et Informatica1338-39572011-2013ProQuest
Acta Endocrinologica (1841-0987)1841-09872006-Ebscohost
Acta Endoscopicab.d.1971-SpringerLink
Acta Energetica2300-30222009-DOAJ
Acta Entomologica Musei Natioalis Pragae0374-10362009-Ebscohost
Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis de Mathematica1406-22832013-Ebscohost
Acta Ethnographica Hungarica1588-25862000-Akademiai Kiado Zrt.
Acta Ethologica0873-97491999-Ebscohost
acta ethologicab.d.1999-SpringerLink
Acta Ethologica1437-95462001-ProQuest
Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae0520-73712015-DOAJ
Acta Facultatis Medicae Naissensis0351-60832009-Ebscohost
Acta Facultatis Medicae Naissensis2217-25212012-DOAJ
Acta Facultatis Medicae Naissensis2217-25212012-ProQuest
Acta Facultatis Pharmaceuticae1338-67862011-ProQuest
Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae0301-22982010-Ebscohost
Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae1338-67862011-DOAJ
Acta Facultatis Xylologiae Zvolen res Publica Slovaca1336-38242013-ProQuest
Acta Fytotechnica et Zootechnica1336-92451998-DOAJ
Acta Genetica Sinica0379-41722006-2006ScienceDirect
Acta Geochimicab.d.1982-SpringerLink
Acta Geochimica2365-74991997-ProQuest
Acta Geodaetica et Cartographica Sinica1001-15952012-DOAJ
Acta Geodaetica et Geophysicab.d.1997-SpringerLink
Acta Geográfica1980-57722012-Ebscohost
Acta Geographica0373-44981996-2003Ebscohost
Acta Geographica Debrecina. Landscape & Environment Series1789-75562012-ProQuest
Acta Geographica Debrecina: Landscape and Environment Series1789-75562007-DOAJ
Acta Geographica Silesiana 1897-51002007-DOAJ
Acta Geographica Universitatis Comenianae1338-60342010-DOAJ
ACTA GEOLOGICA SINICA (ENGLISH EDITION) (ELECTRONIC)1755-67241997-Wiley Online Library
Acta Geophysicab.d.2006-SpringerLink
Acta Geophysica1895-74552006-ProQuest
Acta Geotechnicab.d.2006-SpringerLink
Acta Geotechnica1861-11332006-ProQuest
Acta Graphica1848-38282000-DOAJ
Acta Gymnica2336-49202014-DOAJ
Acta Haematologica Polonica0001-58142016-2016ScienceDirect
Acta Herpetologica1827-96352009-Ebscohost
Acta Herpetologica1827-96432006-DOAJ
Acta Histochemica0065-12811995-ScienceDirect
Acta Histochemica0065-12812002-2005ProQuest
Acta Horti Botanici Bucurestiensis2359-70892013-DOAJ
Acta Iassyensia Comparationis2285-38712005-DOAJ
Acta Ichthyologica et Piscatoria1734-15151970-DOAJ