Czasopisma elektroniczneDostęp do czasopism elektronicznych spoza sieci UWr

Wirtualna Biblioteka Nauki

Ebsco

Wiley Online Library

Nature

Science

Elsevier (ICM)

Science Direct (Elsevier Amsterdam)

SpringerICM

SpringerLINK
collections on SpringerLink's server (copy from ICM web page) Springer Series: List of titles from 26 series (copy from ICM web page)

Web of Science (ICM))

Journal Citation Reports

Scopus


Licencje własne UWr
Portale wolnodostępne


JSTORDOAJ

American Chemical Society

RSC

Emerlad

IOP Science

APS

The American Institute of Physics

De Gruyter Open

Elektronische Zeitschriftenbibliothek

EMIS

ProQuest

Cambridge University Press

Lista czasopism elektronicznych dostępnych z sieci UWr. INFO

Ostatnia aktualizacja:2017-12-19 10:45:36|| Wszystkich tytułów: 72029

Wybierz kategorię:  

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

Tytuł czasopisma ISSN Zasób Serwis Karencja
Wybierz stronę
<< Poprzednia [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] 49 [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] Następna >>
American Periodicals1054-74791991-JSTOR
American Philosophical Quarterly0003-04811964-JSTOR
American Planning Association. Journal of the American Planning Association0194-43631988-2010ProQuest
American Poetry Review0360-37091994-Ebscohost
American Poetry Review, The0360-37091995-ProQuest
American Poetry Review, The0360-37091972-JSTOR
American Political Science Review, The1537-59431988-ProQuest
American Political Science Review, The1537-59431906-JSTOR
American Power Conversion Corporation SWOT Analysisb.d.2006-2006Ebscohost
American Printer0744-66161987-2011ProQuest
American Printer0744-66161997-Ebscohost
American Printer Exclusive Insightb.d.2011-2011Ebscohost
American Prohibition Casesb.d.2009-2009Ebscohost
American Prospect, The1049-72851996-ProQuest
American Quarterly1080-64902003-ProQuest
American Quarterly1080-64901949-JSTOR
American Real Estate & Urban Economics Association Journal0092-914X1973-1976Ebscohost
American Record Guide0003-07161995-ProQuest
American Record Guide0003-07161994-Ebscohost
American Reference Library - Articlesb.d.2001-2001Ebscohost
American Reference Library - Biographiesb.d.2001-2001Ebscohost
American Reference Library - Primary Source Documentsb.d.2001-2001Ebscohost
American Rehabilitation0362-40481995-2004ProQuest
American Rehabilitation0362-40481990-2004Ebscohost
American Review of Canadian Studies0272-20112000-Ebscohost
American Review of Canadian Studies, The0272-20111993-2012ProQuest
American Review of Political Economy1551-13832008-2012ProQuest
American Review of Soviet & Eastern European Foreign Trade0886-10051965-1966Ebscohost
American Road1542-43162004-Ebscohost
American Salesman0003-09021993-Ebscohost
American Salesman, The0003-09021988-2011ProQuest
American Salon0741-57371998-ProQuest
American Salon0741-57371995-Ebscohost
American Scholar0003-09371974-Ebscohost
American Scholar, The2162-28921996-ProQuest
American School & University0003-09451992-ProQuest
American School & University0003-09451996-Ebscohost
American School Board Journal0003-09532003-2009Ebscohost
American Schools of Oriental Research Newsletter0361-60291998-2012Ebscohost
American Schools of Oriental Research. Newsletter - American Schools of Oriental Research0361-60292009-2009ProQuest
American Scientist0003-09961995-ProQuest
American Scientist0003-09962002-Ebscohost
American Secondary Education0003-10031997-ProQuest
American Secondary Education0003-10032001-Ebscohost
American Slavic and East European Review, The1049-75441945-1961JSTOR
American Snowmobiler1078-64142005-Ebscohost
American Society for Aesthetics Graduate E-Journal1946-18792008-DOAJ
American Society of International Law. Proceedings of the Annual Meeting2169-11181997-ProQuest
American Sociological Review1939-82711988-2013ProQuest
American Sociological Review0003-12241936-JSTOR
American Sociologist, Theb.d.1987-SpringerLink
American Spa1523-486X2000-ProQuest
American Speakerb.d.2009-2013Ebscohost
American Spectator0148-84141990-2014Ebscohost
American Spectator, The0148-84141997-2014ProQuest
American Speech1527-21331925-1999JSTOR
American Speech Language Hearing Association. Asha0001-24751997-1999ProQuest
American Standard Companies, Inc. SWOT Analysisb.d.2007-2007Ebscohost
American Statistical Association Bulletin2334-39071938-1946JSTOR
American Statistician, The0003-13051995-2005ProQuest