Czasopisma elektroniczneDostęp do czasopism elektronicznych spoza sieci UWr

Wirtualna Biblioteka Nauki

Ebsco

Wiley Online Library

Nature

Science

Elsevier (ICM)

Science Direct (Elsevier Amsterdam)

SpringerICM

SpringerLINK
collections on SpringerLink's server (copy from ICM web page) Springer Series: List of titles from 26 series (copy from ICM web page)

Web of Science (ICM))

Journal Citation Reports

Scopus


Licencje własne UWr
Portale wolnodostępne


JSTORDOAJ

American Chemical Society

RSC

Emerlad

IOP Science

APS

The American Institute of Physics

De Gruyter Open

Elektronische Zeitschriftenbibliothek

EMIS

ProQuest

Cambridge University Press

Taylor Francis Online

Lista czasopism elektronicznych dostępnych z sieci UWr. INFO

Ostatnia aktualizacja:2018-02-09 16:32:38|| Wszystkich tytułów: 74409

Wybierz kategorię:  

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

Tytuł czasopisma ISSN Zasób Serwis Karencja
Wybierz stronę
<< Poprzednia [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] 13 [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] Następna >>
Acta Scientiarum: Technology1807-86641998-DOAJ
Acta Scientifica Naturalis2367-51442016-DOAJ
Acta Silvatica & Lignaria Hungarica1787-064X2005-DOAJ
Acta Simulatio1339-96402015-DOAJ
Acta Societatis Botanicorum Poloniae0001-69772011-2017Ebscohost
Acta Societatis Botanicorum Poloniae2083-94802011-DOAJ
Acta Sociologica0001-69931955-JSTOR
Acta Sociológica0186-60282013-ScienceDirect
Acta Sociologica (Taylor & Francis Ltd)0001-69931975-2002Ebscohost
Acta Stomatologica Croatica1846-04101966-DOAJ
Acta Stomatologica Naissi1820-12022012-DOAJ
Acta Technica Corviniensis2067-38092008-DOAJ
Acta Technica Corviniensis - Bulletin of Engineering2067-38092011-ProQuest
Acta Technica Corvininesis - Bulletin of Engineering2067-38092011-Ebscohost
Acta Technica Napocensis1221-65422010-ProQuest
Acta Technologica Agriculturae1338-52672013-DOAJ
Acta Technologica Dubnicae1339-43632011-DOAJ
Acta Tecnología2453-675X2015-DOAJ
Acta Terrae Septemcastrensis1583-18172011-Ebscohost
Acta Theologica1015-87582011-Ebscohost
Acta Toxicologica1731-63832006-2007Ebscohost
Acta Toxicológica Argentina1851-37432006-DOAJ
Acta Tropica0001-706X1995-ScienceDirect
Acta Turcica1308-83512009-Ebscohost
Acta Turistica0353-43162000-ProQuest
Acta Universitaria2007-96212000-DOAJ
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis2464-83102012-DOAJ
Acta Universitatis Carolinae Geographica0300-54022012-Ebscohost
Acta Universitatis Carolinae Geographica2336-19802010-DOAJ
Acta Universitatis Carolinae Iuridica0323-06192012-Ebscohost
Acta Universitatis Carolinae Studia Territorialia1213-44492013-Ebscohost
Acta Universitatis Carolinae Theologica1804-55882013-Ebscohost
Acta Universitatis Carolinae Theologica2336-33982011-DOAJ
Acta Universitatis Carolinae: Kinanthropologica2336-60522010-DOAJ
Acta Universitatis Carolinae: Philologica2464-68302014-DOAJ
Acta Universitatis Carolinae: Philosophica et Historica2464-70552015-DOAJ
Acta Universitatis Cibiniensis. Series E: Food Technology2344-150X2008-DOAJ
Acta Universitatis Danubius: Administratio2068-54592010-DOAJ
Acta Universitatis Danubius: Communicatio2069-03982007-DOAJ
Acta Universitatis Danubius: Juridica2065-38912005-DOAJ
Acta Universitatis Danubius: Oeconomica2067-340X2005-DOAJ
Acta Universitatis Danubius: Relationes Internationales2065-02722010-DOAJ
Acta Universitatis George Bacovia2285-19332012-ProQuest
Acta Universitatis George Bacovia (Juridica)2285-01712014-Ebscohost
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica 2353-48262017-ProQuest
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum2450-13362017-ProQuest
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica2450-01192017-ProQuest
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica1731-80252016-ProQuest
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica0208-60182014-DOAJ
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica0208-60182017-ProQuest
Acta Universitatis Lodziensis. Ksztalcenie Polonistyczne Cudzoziemcow2449-68392016-ProQuest
Acta Universitatis Lodziensis. Studia Indogermanica Lodziensia. Supplementary Seriesb.d.2015-2015ProQuest
Acta Universitatis Lucian Blaga1582-46082014-Ebscohost
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Spoleczne. Ekonomia.2080-03392011-2015ProQuest
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Spoleczne. Zarzadzanie1689-89662011-ProQuest
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica1213-83122005-DOAJ
Acta Universitatis Sapientiae - Electrical & Mechanical Engineering2065-59162010-2012Ebscohost
Acta Universitatis Sapientiae. Social Analysis2248-08542011-ProQuest
Acta Universitatis Sapientiae: Agriculture and Environment2068-29642009-DOAJ
Acta Universitatis Sapientiae: Alimentaria2066-77442015-DOAJ